Van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) ontvingen wij het volgende bericht:

Voor het vaststellen van de leerlinggewichten is vanaf 1 januari 2015 een standaard-ouderverklaring verplicht. In deze e-mail informeren we u over het doel van deze verplichte ouderverklaring en over het gebruik ervan.

Doel
Het doel van de standaard-ouderverklaring is om de gewichten van de leerlingen goed vast te kunnen stellen. Het formulier is eenvoudig in te vullen en maakt het vaststellen van een gewicht makkelijker. Het gebruik ervan vermindert de foutgevoeligheid en vereenvoudigt de controle van de leerlingenadministratie op scholen. Vanaf 1 januari 2015 geldt alleen deze standaard-ouderverklaring als bewijsstuk voor het vaststellen van het leerlinggewicht voor nieuwe inschrijvingen aan uw school. Het gebruik van het formulier is alleen verplicht, als u een leerling in aanmerking wilt laten komen voor een gewicht. Weet u zeker dat een leerling niet in aanmerking komt voor een gewicht? Dan hoeft u het formulier niet in te vullen.

Invullen op eerste schooldag
Volgens de wet is het opleidingsniveau van de ouder(s)/verzorger(s) op de eerste schooldag bepalend voor het gewicht van de leerling. Het formulier moet de situatie weergeven zoals die op de eerste schooldag is. De ouderverklaring dient dan ook op de eerste schooldag te worden ingevuld en ondertekend door de ouder(s)/verzorger(s). De eerste schooldag is de dag waarop de leerling voor het eerst onderwijs volgt op uw school. De schooldagen waarop kleuters uw school bezoeken om te wennen, tellen hierbij niet mee.