OudercommissieWat doet de Oudercommissie van de Pr. Beatrixschool?
De Oudercommissie (OC) is een actieve commissie van ouders en de directeur van de Pr. Beatrixschool in Hulshorst. De OC heeft als doel om in samenwerking met het schoolteam de kinderen een zo plezierig mogelijke schooltijd te bieden. Dit doet de OC door onder andere het organiseren van leuke activiteiten die een aanvulling zijn op het gewone lesprogramma en niet tot de onderwijstaken horen. Deze activiteiten worden doorgaans in en om school georganiseerd, zoals bijvoorbeeld Dierendag, Voorleesontbijt, de Sinterklaasviering, bijdrage aan de Kerst- en paasviering en Sportdag. De OC komt jaarlijks ongeveer 6 keer bij elkaar om de komende activiteiten te bespreken en  activiteiten die al zijn geweest te evalueren.
 
Hoe worden deze activiteiten mogelijk gemaakt?
Om al deze activiteiten mogelijk te maken organiseert de OC jaarlijks verschillende sponsoracties waarbij geld wordt ingezameld (zoals bijvoorbeeld de Fancy Fair, ophalen oud papier en de oliebollenactie). Naast het bekostigen van schoolactiviteiten heeft de OC in 2013 een bijdrage geleverd voor het aanpassen van het schoolplein en in 2014 een digibord voor de school aangeschaft. In 2015 konden we voor de school nieuwe schoolshirts met het nieuwe logo aanschaffen. Voor het jaar 2017/2018 staat de herinrichting van het schoolplein op de agenda. De kosten voor het huren van bussen voor de jaarlijkse schoolreisjes worden ook door de OC vergoed.  Naast alle sponsoracties is het natuurlijk ook mogelijk om giften te doen aan de OC. Hiervoor kunt u contact opnemen met de penningmeester van de OC of via het e-mailadres van de OC:  voorzitter.oc@beatrixschoolhulshorst.nl
Waaruit bestaat de Oudercommissie?
De Oudercommissie bestaat uit een aantal enthousiaste ouders en de directeur van de Pr. Beatrixschool:
 
 
Wilt u als ouder ook af en toe een bijdrage leveren voor het algemeen belang van de kinderen en de school in het algemeen, dan bent u in de OC vast op uw plaats.
 
Heeft u interesse of wilt u meer weten over de oudercommissie van Pr. Beatrixschool, dan kunt u contact opnemen via het e-mailadres van de OC (voorzitter.oc@beatrixschoolhulshorst.nl)  of maak een praatje met een oudercommissielid op het schoolplein.
 
Ondersteuning bij activiteiten van hulpouders
Bij de uitvoer van sommige activiteiten komt de OC soms handen tekort. We realiseren ons dat niet iedere ouder zich kan aanmelden als lid van de OC. Daar is uiteraard alle begrip voor.  Maar we zijn ervan overtuigd dat ook andere ouders op school kwaliteiten hebben die gebruikt kunnen worden. Wij maken graag gebruik van alle hulp. Wanneer u zich als hulpouder wilt  aanmelden kunt u dit doorgeven via het e-mailadres:  voorzitter.oc@beatrixschoolhulshorst.nl
Bij een schoolactiviteit waar extra hulp nodig lijkt te zijn zullen wij contact met u opnemen. Hierbij kunt u dan aangeven of u in de gelegenheid bent uw hulp te bieden.